"N O W A T O R"
C
entrum Nowoczesnej Edukacji


Serdecznie witamy na naszej stronie!!!

Głównym celem działalności CNE "NOWATOR" jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskania wiedzy oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień.
Działamy na terenie województwa pomorskiego od 2007 roku, realizując projekty szkoleniowe finansowane zarówno ze środków unijnych, krajowych oraz na zlecenie prywatnych przedsiębiorstw.
Wszystkie zrealizowane dotąd projekty uzyskały pozytywną opinię zleceniodawców i uczestników szkoleń, potwierdzając tym samym wysoką jakość świadczonych usług.